LIKI skills® itsetuntemusohjauksen täydennyskoulutus

LIKI skills® itsetuntemusohjauksen täydennyskoulutuksessa lähestytään psyykkisten palautumiskykyjen ja kohtaamistaitojen kehittämistä, tietoisen ja merkityksellisen elämän löytämistä ja kokemista itsetuntemusohjaamisen kautta. Hyvä itsetuntemus on itsetunnon, itsemyötätunnon ja psyykkisen palautumiskyvyn pohja, joka mahdollistaa hyvän, omannäköisen ja tasapainoisen elämän. 

LIKI skills® itsetuntemusohjauksen täydennyskoulutus on suunniteltu sosiaali-, terveys- kuntoutus- työhyvinvointi ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. LIKI skills® nimi muodostuu sanoista: Läsnäolo, Ihmisyys, Kokeminen ja Itsetuntemus. Skills tarkoittaa taitoja, eli käytännössä itsetuntemusohjauksen yhtenä tavoitteena on löytää asiakkaalle henkilökohtaisesti sopivia taitoja ja keinoja, jotka kehittävät psyykkistä palautumiskykyä ja ovat hänen käytössään aina tarvittaessa. Psyykkinen palautumiskyky eli resilienssi auttaa selviytymään elämän vastoinkäymisistä ja haastavista tilanteista. Psyykkinen palautumiskyky ja mielen taidot eivät ole ihmisen kiinteitä ominaisuuksia vaan taitoja, joita jokainen meistä pystyy harjoittamaan. 

KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU?

 • Sosiaali-, terveys-, kasvatus-, ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille
 • Työhyvinvoinnin ja parissa työskenteleville ammattilaisille
 • Johtamis- ja esimiestyötä tekeville
 • Yrittäjille tai tuleville yrittäjille, joiden työ liittyy keskeisesti vuorovaikutukseen ja ihmisten ohjaamiseen

LIKI skills® itsetuntemusohjauksen täydennyskoulutus soveltuu kaikkeen vuorovaikutuksen parissa tehtävään työhön

Koulutus pohjautuu voimavarakeskeiseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Itsetuntemusohjauksen opiskelu tarkoittaa tietoista kohtaamistaitojen kehittämistä niin suhteessa itseen kuin toiseenkin ihmiseen. Koulutus pohjautuu ajatukseen aitouden ja rakkauden olevan luonnollisia ammatillisuuden osia, joten ammattilaisen ei pidä suojata itseään asiantuntija-roolinsa taakse piiloutumisella. Sen sijaan itsetuntemuksen kehittämisen kautta ammattilainen osaa huolehtia omasta psyykkisestä palautumisestaan ja omasta jaksamisestaan. Kohtaamistaitojen harjaannuttamisen kautta opitaan aidon ja turvallisen kohtaamisen sekä turvallisen ilmapiirin luomista omassa elämässä ja asiakastyössä.  

LIKI SKILLS® KOULUTTAJA

Koulutuksen pääkouluttajana toimii koulutuksen kehittäjä Riikka Vääräniemi-Käsmä. Riikka on koulutukseltaan sosionomi (YAMK), työnohjaaja STOry, voimauttavan valokuvan lisensoitu menetelmäohjaaja, mentaalivalmentaja SHL, hypnoosivalmentaja SHL, rentoutusvalmentaja SHL, luontohoivaohjaaja. Tällä hetkellä Riikka opiskelee kognitiivista lyhytpsykoterapiaa ja ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista kuntoutusta. 

Riikka on sosiaali- ja hyvinvointialan yrittäjä ja hänen pääpalvelunsa on juuri itsetuntemusohjaus. LIKI skills® toimii hänen kaiken työnsä pohjana, jota Riikka yhdistelee muuhun koulutukseensa ja kokemukseensa. LIKI skills® itsetuntemusohjauksen täydennyskoulutus on pitkän kehittämis- ja arvopohjan tulos. Alunperin siitä oli tarkoitus tulla menetelmä vaan kokonaisuus muovautuikin lopulta koulutukseksi. ”Haluan auttaa ihmistyön ammattilaisia tekemään työtään vaikuttavasti ja tietoisesti. Koulutuksen oppeja voit soveltaa omassa elämässäsi ja työssäsi.” 

Koulutuksessa käytetään myös vierailevia kouluttajia.

Pilottikoulutus on käynnistymässä syksyllä 2021 ja siihen on rajoitettu määrä paikkoja.

16 koulutuspäivää, työnohjausta, pienryhmätyöskentelyä, asiakasharjoittelua ja lopputyö

 • Koulutus kestää yhteensä 8 kpl kahden päivän koulutusjaksoa (yht 16 päivää).
 • Käytännönläheinen koulutus sisältää myös asiakasharjoittelua, pienryhmätyöskentelyä, työnohjausta sekä lopputyön tekemisen, jolla osoitat oppimisesi. 
 • Koulutus pohjautuu LIKI skills® arvopohjaan (rakkaus ammatillisuutena, yhteinen merkitystila, salliva ihmisyys, tavoitteellisuus) ja toimintaperiaatteisiin (kokemuksellisuus, voimavarakeskeisyys, kokonaisvaltaisuus, tasavertaisuus, turvallisuus, osallisuus), jotka toimivat pohjana itsetuntemusohjaamiselle.
 • Koulutettavan oma itsetuntemusprosessi on keskeinen osa koulutusta.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • Aloitus: LIKI skills® arvopohja ja toimintaperiaatteet
 • Elämä: Arvotyöskentely, merkityksellisyys ja resilienssi
 • Yhteys itseen ja toiseen: Vuorovaikutus, kohtaaminen, dialogi, psykologinen turvallisuus, kiintymyssuhdeteoria
 • Yhteys luontoon: Oma luontoyhteys, luonto toimintaympäristönä
 • Keho-mieli: Tunteet, ajatukset, hengitys, vireystilat ja hermosto, rentoutuminen, erilaiset minätilat, defenssit
 • Sielu: Intuitio, luovuus ja energiatyöskentely 
 • Lopetus: Oman työn kehittäminen, Lopputyöt

PILOTTIKOULUTUS 2021-2022

Aikataulu: 3.-4.9.21, 1.-2.10.21, 29.-30.10.21, 3-4.12.21, 28.-29.1.22, 25.-26.2.22, 25.-26.3.22, 6-7.5.22

Koulutuspäivät klo 9.00-16.00

Koulutuspaikka: Kuusamo (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Hinta: Pilottikoulutuksen hinta 1216€ + ALV 24% (1600€ sis. ALV 24%), Hinta pilotin jälkeen 1748€ + ALV 24%  (2300€ sis. ALV 24%). Koulutuksen voi maksaa 1-8 erässä, esim. 200€ erät x 8.

HAE KOULUTUKSEEN