Ammattilaisille

LIKI skills® täydennyskoulutusta suunnitellaan parhaillaan ja ensimmäinen pilottikoulutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 alussa. LIKI-koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja ne antavat vankan teoreettisen taustan sekä käytännönläheisiä työkaluja menetelmän soveltamiseen niin vuorovaikutustyössä kuin henkilökohtaisessakin elämässä.

Kaikista LIKI-täydennyskoulutuksista tiedotetaan tällä sivulla.

LIKI skills® täydennyskoulutus käynnistyy vuoden 2021 alussa.